expertise- en adviesbureau
inzake bouwgebreken en bouwschade
Copyright © 2014 by Jozef Francois  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@bouwexperten.be
technisch raadgever
"if there's more than one way to do a job and one of those ways will end in disaster, then somebody will do it that way"
(Edward A. Murphy)
wat doet een technisch raadgever ?

kennis van bouwtechniek
Advocaten zijn juristen en hebben meestal weinig technische kennis. Nochtans is dit bij bouwgeschillen onontbeerlijk .
Laat u adviseren ! Bij een rechtszaak met deskundigenonderzoek kunnen de kosten zeer hoog oplopen en ook de uitspraak kan zware financiële gevolgen hebben.
Raadpleeg tijdig een advocaat die u bijstaat in de juridische procedures.

technisch raadgever
U kan ook een 'technisch raadgever' aanduiden. Dit is een bouwexpert die door uzelf wordt aangeduid om u op technisch vlak bij te staan en uw belangen te verdedigen.
Bouwexperten kan u hierbij van dienst zijn en is hiervoor goed geplaatst wegens de jarenlange ervaring die in gerechtelijke en privé-expertises werd opgebouwd.
Aangezien u de raadgevende expert zelf aanstelt, zal u ook zijn kosten moeten betalen. In bepaalde verzekeringsformules B.A. of rechtsbijstand komt de verzekeraar tussen in de kosten van de technisch raadgever of bouwexpert.maatschappelijke zetel :
Vaartstraat 12
3500 Hasselt
tel 011-960 930   
fax 011-948 244
INFORMATIE
KANTOOR  HASSELT
vestiging Antwerpen-Kempen :
Diamantstraat 8-364
BE-2200 Herentals
tel 014-960 805
KANTOOR  ANTWERPEN-KEMPEN