expertise- en adviesbureau
inzake bouwgebreken en bouwschade
Copyright 2014 by Jozef Francois    All Rights reserved    E-Mail: info@bouwexperten.be
bouwkundig advies
wat behelst bouwkundig advies ?

U wordt geconfronteerd met bouwgebreken waarvoor niemand een oplossing biedt, wegens een gebrek aan technische kennis, of om eigen fouten te verdoezelen ...
Een onafhankelijk bouwexpert kan een uitkomst bieden.

onderzoek van bouwgebreken
-  bezoek ter plaatse en analyse van de problematiek
-  advies inzake mogelijke oplossingen
-  advies inzake de te volgen procedure : gerechtelijk, minnelijk, bemiddeling, ...

bijstand bij expertises
-  optreden als technisch raadgever en verdedigen van uw belangen wanneer u in een
   procedure terecht komt
-  advies inzake te volgen strategie in de procedure
-  met kennis van zaken weerwoord bieden aan de argumenten van de tegenpartij

een vakbekwaam bouwexpert
is de aangewezen persoon om U onafhankelijk en onpartijdig advies te verstrekken omtrent uw bouwprobleem of bouwschade. 
Bouwexperten is door zijn jarenlange ervaring in de bouwwereld de aangewezen partner om uw belangen te behartigen.
"if there's more than one way to do a job and one of those ways will end in disaster, then somebody will do it that way"
(Edward A. Murphy)

maatschappelijke zetel :
Vaartstraat 12
3500 Hasselt
tel 011-960 930   
fax 011-948 244
INFORMATIE
KANTOOR  HASSELT
vestiging Antwerpen-Kempen :
Diamantstraat 8-364
BE-2200 Herentals
tel 014-960 805
KANTOOR  ANTWERPEN-KEMPEN