expertise- en adviesbureau
inzake bouwgebreken en bouwschade
Copyright © 2014 by Jozef Francois  ∑  All Rights reserved  ∑  E-Mail: info@bouwexperten.be
bouwtechnische audit / assessment
"if there's more than one way to do a job and one of those ways will end in disaster, then somebody will do it that way"
(Edward A. Murphy)
wat is een bouwtechnische audit ?

U heeft een gebouw van een zekere leeftijd en u wenst dit te verbouwen of te renoveren ? Er is een vochtprobleem, maar het is niet duidelijk of dit afkomstig is van opstijgend vocht, condens of een lek ? Hoe lang gaat het dak nog mee ? Moet ik de stookketel nu al vervangen of gaat hij nog 5 jaar mee ?
U wil een gebouw aankopen en wenst een evaluatie van de bouwkundige toestand ?
Een voorafgaand onderzoek door een bouwexpert kan opheldering brengen.

Een bouwtechnische audit is een onderzoek van een gebouw om na te gaan in welke bouwtechnische toestand het zich bevindt, met aanduiding van eventuele probleem-punten en voorstellen van oplossingen met kostenraming.
De voordelen zijn : nauwkeuriger budgettering van renovatiewerken, optimaliseren van investeringen, vastleggen van prioriteiten.
Bouwexperten beschikt over een ruime kennis inzake bouwtechniek en kan ook specialisten in technische installaties en restauratietechnieken ter plaatse laten komen.


wat is een bouwtechnisch assessment ?

Personen of organisaties die professioneel met de bouwsector in aanraking komen, kunnen een beroep doen op
Bouwexperten voor advies en bijstand in volgende aangelegenheden :
- syndicus : hoe kan ik de gebouwen in mijn beheer optimaal onderhouden, welke investeringen dienen op korte en middellange termijn te gebeuren, hoe kan dit efficiŽnt aangepakt worden ?
- advocaat : mijn cliŽnt dreigt in conflict te komen met zijn aannemer of architect.  Hoe kan mijn cliŽnt best verdedigen, wat zijn de slaagkansen in een procedure, is het kosten/batengewijs wel verantwoord om een procedure te starten ?
Bouwexperten beschikt over een ruime kennis en ervaring, zowel in bouwtechniek en in gerechtelijke expertises en kan u correct adviseren.

maatschappelijke zetel :
Vaartstraat 12
3500 Hasselt
tel 011-960 930   
fax 011-948 244
INFORMATIE
KANTOOR  HASSELT
vestiging Antwerpen-Kempen :
Diamantstraat 8-364
BE-2200 Herentals
tel 014-960 805
KANTOOR  ANTWERPEN-KEMPEN