expertise- en adviesbureau
inzake bouwgebreken en bouwschade
Copyright © 2014 by Jozef Francois  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@bouwexperten.be
bijstand bij oplevering
"if there's more than one way to do a job and one of those ways will end in disaster, then somebody will do it that way"
(Edward A. Murphy)
wat is een oplevering ?

De oplevering is de procedure van aanvaarding van bouwwerken of verbouwingswerken.
Er zijn twee stappen : de voorlopige en de definitieve oplevering.

voorlopige oplevering
De voorlopige oplevering is een zeer belangrijk moment in het bouwproces ; het komt neer op de keuring en aanvaarding van de werken. Bij goedkeuring van de voorlopige oplevering worden de sleutels overhandigd en komt de eigendomsoverdracht tot stand van bouwpromotor naar bouwheer.
Indien U een proces-verbaal van voorlopige oplevering ondertekent, betekent dit dat U akkoord gaat met de aanvaarding van alle zichtbare bouwgebreken.
Met andere woorden, fouten die zichtbaar zijn, zoals ontbrekende stopcontacten, scheve muren, ongelijke tegelvloeren, enz. zijn onherroepelijk aanvaard, indien het proces-verbaal van voorlopige oplevering zonder voorbehoud of opmerkingen ondertekend wordt.

definitieve oplevering
De definitieve oplevering vindt plaats één jaar na de voorlopige oplevering. Er moet niet noodzakelijk een document van worden opgemaakt, de definitieve oplevering is automatisch verworven indien er geen opmerkingen worden geformuleerd.
Enkel verborgen gebreken kunnen als opmerking worden geformuleerd. Verborgen gebreken zijn gebreken die niet zichtbaar waren op het moment van de voorlopige oplevering, maar tot uiting gekomen zijn binnen het jaar na de voorlopige oplevering. Bijvoorbeeld : scheurvorming in muren of vloeren, vochtinfiltratie.

stilzwijgende oplevering
Let op ! Indien U verhuist naar uw nieuwe woning, zonder melding te maken van gebreken, wordt dit aanzien als een stilzwijgende oplevering m.a.w. als een aanvaarding van de situatie zoals deze bestaat op het ogenblik van de inhuizing.

kom op voor uw rechten

U betaalt zeer veel geld aan een bouwpromotor om een eigendom te verwerven. U heeft rechten en plichten, maar ook de bouwpromotor heeft rechten en plichten ; hij moet o.a. een woning of appartement afleveren, gebouwd volgens "de regels van de kunst en goed vakmanschap".

een vakbekwaam bouwexpert
is de aangewezen persoon om U correct advies te verstrekken omtrent de opleveringsprocedure, uw rechten en plichten, de valkuilen, enz.
Bouwexperten is door zijn jarenlange ervaring in de bouwwereld de aangewezen partner om uw belangen te behartigen.

[terug]

maatschappelijke zetel :
Vaartstraat 12
3500 Hasselt
tel 011-960 930   
fax 011-948 244
INFORMATIE
KANTOOR  HASSELT
vestiging Antwerpen-Kempen :
Diamantstraat 8-364
BE-2200 Herentals
tel 014-960 805
KANTOOR  ANTWERPEN-KEMPEN