expertise- en adviesbureau
inzake bouwgebreken en bouwschade
Copyright © 2014 by Jozef Francois  ∑  All Rights reserved  ∑  E-Mail: info@bouwexperten.be
vochtschade
"if there's more than one way to do a job and one of those ways will end in disaster, then somebody will do it that way"
(Edward A. Murphy)
oorzaken van vochtschade

Er kunnen diverse oorzaken van vochtschade worden onderscheiden.
Voor de leek zijn deze dikwijls moeilijk om te onderscheiden.

infiltratie door lekken
Meest voorkomend zijn lekken in daken.
Lekken uiten zich meestal in puntvormige of cirkelvormige verkleuringen in het plafond of in de muur.

grondwater
Doet zich meestal voor in kelders en in muren die beneden het maaiveld zijn gelegen.
Voeger werden kelders meestal gemetseld in bakstenen of betonblokken. Aan de buitenzijde werd een teerlaag aangebracht die de waterdichting moest verzekeren. Door zettingen in de ondergrond kunnen er scheuren in de muur ontstaan waardoor de waterdichtheid teniet gaat.
Infiltraties met grondvocht geven meestal aanleiding tot witte uitbloeiingen op de muren. Door vochttransport lossen kalk en zouten op uit de ondergrond en deze kristalliseren uit aan het oppervlak van de muur.

condensatie
Herkenbaar aan de spikkelvormige aftekening op behang of schilderwerk.
Condensproblemen worden veroorzaakt door koudebruggen (bouwknopen), dit zijn onderbrekingen in de isolatie waardoor plaatselijk de oppervlaktetemperatuur zodanig laag komt te liggen dat vocht neerslaat op dit koude vlak.
Oplossing is meestal bijplaatsen van isolatie zodat de oppervlaktetemperatuur omhoog wordt gebracht.
Een apart fenomeen is inwendige condensatie. Dit doet zich meestal voor bij na-isolatie van daken, indien er geen dampscherm wordt geplaatst of indien het dampdscherm openingen of onderbrekingen vertoont.

opstijgend vocht
Metselwerk is capillair, d.w.z. vocht uit de ondergrond wordt in de poriŽn van de metselsteen en de mortel opgezogen en kan tot een hoogte van 1 m (tot zelfs 1,5 m voor oude poreuze muren) aanleiding geven tot vochtaftekening en schade in pleisterwerk en schilderwerk.
Het opstijgend vocht ontstaat door het ontbreken of foutief plaatsen van een vochtkerend waterdicht membraan aan de onderzijde van de muur.
Oplossing is meestal het aanbrengen van een injectie tegen opstijgend vocht.

vochtkeringen verkeerd geplaatst
In de muren van nieuwbouwwoningen worden vochtkerende folies ingewerkt die het vocht in de spouw afvoeren en opstijgend grondvocht tegengaan.
Soms worden deze folies verkeerd geplaatst (zie ook het vorig punt) waardoor vochtinfiltraties ontstaan.

een juiste diagnose

Een efficiŽnte oplossing voor de vochtproblemen start met een correcte diagnose van de oorzaak.
Bouwexperten is niet gebonden aan fabrikanten of uitvoeringsfirma's en geeft een neutraal en onafhankelijk advies voor de oplossing van uw vochtprobleem.

infiltratie in kelder
opstijgend vocht
condens op plafond
lek in dak
maatschappelijke zetel :
Vaartstraat 12
3500 Hasselt
tel 011-960 930   
fax 011-948 244
INFORMATIE
KANTOOR  HASSELT
vestiging Antwerpen-Kempen :
Diamantstraat 8-364
BE-2200 Herentals
tel 014-960 805
KANTOOR  ANTWERPEN-KEMPEN