expertise- en adviesbureau
inzake bouwgebreken en bouwschade
Copyright 2014 by Jozef Francois    All Rights reserved    E-Mail: info@bouwexperten.be
FAQ
"if there's more than one way to do a job and one of those ways will end in disaster, then somebody will do it that way"
(Edward A. Murphy)
deze pagina is 'under construction'


we geven alvast enkele links naar interessante websites :

Het WTCB is de organisatie die zich bezig houdt met onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de bouwsector.  Het WTCB geeft allerlei publicaties uit waaronder de 'technische voorlichtingen' die in de bouwsector gelden als de bijbel bij het onderzoeken en beoordelen van bouwgebreken.
De organisatie ontvangt lidgelden van ondernemingen in de bouwsector.  Particulieren kunnen niet rechtstreeks beroep doen op het WTCB, contacten moeten gebeuren via de aannemer, architect of expert.


Het NCDAB is een beroepsorganisatie van deskundigen-architecten.


Het NAV is een architectenvereniging die de architectenpraktijk op de voet volgt en regelmatig info-sessies en bijscholingen organiseert over nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en bouwpraktijk.


[wtcb]
[ncdab]
[nav]
maatschappelijke zetel :
Vaartstraat 12
3500 Hasselt
tel 011-960 930   
fax 011-948 244
INFORMATIE
KANTOOR  HASSELT
vestiging Antwerpen-Kempen :
Diamantstraat 8-364
BE-2200 Herentals
tel 014-960 805
KANTOOR  ANTWERPEN-KEMPEN